خدمات حقوقی

آشنایی با خدمات ما

دعاوی خانواده

طلاق، حضانت فرزندان، تقسيط مهريه، تمکین، استرداد هدایای نامزدی و جهیزیه و …

دعاوی تجاری

عزل مدير شركت، محكوميت به اختلاس، خيانت در امانت، شركت با مسؤوليت محدود و …

دعاوی کیفری

تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، جرایم سایبری، جعل، اخاذی، قتل، تجاوز و …

دعاوی بانکی

مطالبات بانكي، مطالبه وجه،‌ مطالبه چك و سفته، دزدی از صورت حساب و …

دعاوی ملکی حقوقی

الزام به فک رهن و سندهای ضمانتی، دعوی تخلیه‌‌ اماکن تجاری، دعوی درخواست مطالبه سرقفلی و …

دعاوی ملکی کیفری

خیانت در امانت، سند جعلی در معاملات ملکی، خرید و فروش و معامله معارض و …

دعاوی ملکی ثبتی

دعوی ابطال سند مالکیت معارض، افراز ملک، دعوی اجرای ثبت، توقیف عملیات اجرایی و …

ديوان عدالت اداری

اعتراض به رأی كميسيون ماده ۱۰۰، اعتراض به آراي هيأت حل اختلاف اداره كار و …